• Tarımsal alanlarda şebeke elektriğinin bulunmamasından dolayı, tarımsal sulama fosil kaynaklı enerjiler ile yapılmaktadır. Fakat bu tip kaynaklar maliyetli, gürültülü ve devamlı ek yakıt gideri bulunmaktadır. Güneş enerjisi ile yapılan sulamalar ise ekonomik, sesiz ve çevreci olacaktır.
  • Güneş enerjisinin tarımsal uygulamalarda kullanılması oldukça mantıklıdır, çünkü güneş pilleri de bitkiler gibi güneşe ihtiyaç duyarlar. Bitkilerin sulanması gerektiği zamanlarda güneş enerjisi de bol miktarda mevcuttur.
  • Güneş enerjisi sulama sistemleri , fosil yakıt ile kıyaslandığı zaman amortisman süresi neredeyse 1,5 – 2 yıl gibi kısa bir süreye kadar düşebilmektedir.

Bizimle Hemen İletişime Geçin